Ympäristöjohtaminen on hyvin tärkeässä osassa koko konsernin toimintaa. Noudatamme toiminnassamme kansainvälisiä standardeja. Työntekijämme koulutetaan ymmärtämään ympäristöpolitiikan ja -johtamisen keskeisen aseman yrityksemme toiminnassa. Tytäryhtiöissämme on käytössä kokonaisvaltainen jätehuoto-ohjelma joka käsittää yritystemme tuottamien jätteiden keräyksen, väliaikaisen säilytyksen ja kierrätyksen. Lisäksi olemme kehittäneet kriisihallintajärjestelmän, jossa määritellään perusteellisesti toimintatavat onnettomuuksien ja kriisitilanteiden varalta.

Экология

Seuraamme jatkuvasti yhtiömme toiminnan vaikutuksia ympäristöön. 

Huolehdimme siitä, että konsernissamme noudatetaan ympäristöturvallisuuden vaatimuksia jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Asiantuntijamme valvovat, että ympäristöturvallisuuden asettamia vaatimuksia noudatetaan kaikilla työmaillamme. Mahdolliset puutteet dokumentoidaan ja korjataan välittömästi. Ympäristötapahtumien tukeminen ja niihin osallistuminen on hyvin tärkeässä asemassa yrityksemme ympäristöpolitiikassa.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakennushanke

Titan-2:n Suomen toimipisteessä hankkeen johtoryhmässä toimii ympäristö- ja ydinvoimaturvallisuuden osasto. Venäjän toimenpisteessä toimii ympäristö- ja teollisuusturvallisuuden työryhmä. Toimintamme vaikutukset ympäristöön otetaan huomioon jokaisessa työskentelyvaiheessa.