Kyseinen asennus on yksi vaativimmista ja koostuu useasta eri vaiheesta. Syöttöpumppujen ja niiden sähkömoottoreiden asennuksen suoritti Titan-2:n tytäryhtiö MSU-90. 

Ensivaiheessa laitteet siirrettiin toisen konehuoneeseen korkeuteen +16,000 metriä. Tämän jälkeen ne laskettiin asennusaukon kautta korkeuteen -6,000 metriä. Asennukseen käytettiin kolmea nosturia. 

Syöttöpumppuja tarvitaan syöttöveden pumppaamiseen deareaattorista höyrygeneraattoriin. Syöttöpumpun ja sähkömoottorin yhteispaino koottuna on 30 tonnia. Yksittäinen sähkömoottori painaa 12,5 tonnia.

Taustatietoa:

JSC Concern Titan-2 toimii pääurakoitsijana Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakennushankkeessa Pyhäjoella sekä rakentaa Leningradskaya 2 -ydinvoimalaitosta Sosnovyi Borissa. Titan-2-konserniin kuuluvat yhtiöt vastaavat LAES-2-laitoksen rakennus-, asennus- ja sähkötöistä. LAES-2-laitos toimii Hanhikivi 1 –ydinvoimalan referenssilaitoksena.