Koekäyttö kuuluu olennaisena osana reaktorin käyttöönottoon ja siihen kuuluu polttoaineen lataus reaktoriin, reaktorin kriittiseksi tekeminen ja pientehokokeet. Tämän jälkeen päästään tekemään kaikki koekäyttöohjelman mukaiset kokeet.

Yksikkö otettiin koekäyttöön juhlallisin menoin. Paikalla oli Rosenergoatomin pääjohtaja Andrei Petrov, Leningradskaya-ydinvoimalaitoksen johtaja Vladimir Pereguda ja Titan-2:n pääjohtaja Grigori Naginski.

- Saimme kerättyä valtavasti arvokasta kokemusta ensimmäisen yksikön rakentamisen aikana, kehitimme projektinjohtojärjestelmiämme, optimoimme lukuisia prosesseja. Tätä kokemusta hyödynnetään jo toisen yksikön rakentamisessa ja tullaan hyödyntämään myös ydinvoimalahankkeessa Suomessa, kertoi Grigori Naginski

Titan-2-konserni jatkaa ensimmäisen yksikön viimeistelytöitä, jotka eivät kuulu koekäyttöohjelmaan. Näitä ovat mm. tukirakennusten LVI-työt. Kokonaisuudessaan ensimmäinen yksikkö valmistuu keväällä 2018.