Kolmannen osaston asentajat suorittivat roottorin asennuksen generaattorin seisojaan ensimmäisessä reaktoriyksikössä LAES-ydinvoimalan työmaalla. Laitteen paino on 107 tonnia.

Asennustyö vaati erityistä tarkkuuta, sillä liikkumavaraa reunojen välillä ei ollut kuin 40 mm. Asennuksessa käytettiin siltanosturia.

Roottorin käynnistäminen mahdollistaa staattorin asennuksen sen lopulliseen asentoon ja siirron pysyville kannattimille, tarvittavien apujärjestelmien kytkemisen ja laakereiden asennuksen. Roottorin käynnistämisen jälkeen asentajat pystyvät viimeistelemään turbogeneraattorin akselilinjan kohdistamisen.