Säiliöt on jo toimitettu työmaalle. Yksi säiliö painaa kymmenen tonnia ja on tilavuudeltaan 63 kuutiometriä.

MSU-90 osastot asentavat säiliöt perustuksille ja kytkevät sen putkistoon. Asennuksessa käytetään GROVE-nosturia, jonka nostokyky on 50 tonnia.

Kaiken kaikkiaan säiliöjärjestelmä koostuu kahdestatoista yksiköstä. Jokaisella säiliöllä on oma roolinsa vedenpuhdistuksessa, jota tarvitaan aluksi testausta varten, ja myöhemmin ydinvoimalan toimintaa varten. MSU-90 on suorittanut kaikki tähän kohteeseen liittyvät työt.