Ilmailun kieltäminen Hanhikiven niemen työmaa-alueen yläpuolella on tarpeen kohteen suojelemiseksi laittomien tekojen yrityksiltä sekä mahdollisten ilmailuonnettomuuksien tai vaaratilanteiden seurannaisvaikutuksilta.

Ilmailukieltoalue käsittää Hanhikiven niemen aidatun työmaa-alueen sekä ympäröivät maa- ja vesialueet työmaan välittömässä läheisyydessä. Ilmailukieltoalueen tarkat sivurajojen kulmapisteet sekä ylä- ja alaraja löytyvät Valtioneuvoston asetuksen liitteestä.

Ilmailu on kuitenkin sallittu tulevan Hanhikivi 1 -voimalaitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvänä.

Jo aiemmin Hanhikiven niemelle on asetettu liikkumis- ja oleskelurajoitus.

Lisätiedot:

Titan-2: PR-manager Mihail Tchitcherin, puh. +358 40 515 1137

Fennovoima: aluetiedottaja Kimmo Siira, puh. +358 20 757 8593