Putsauksen tarkoituksena on puhdistaa putkistojen sisäpinnat, raudoitukset, laitteisto ja tarkistaa ensimmäisen piirin tiheys. Työvaihetta varten MSU-90:n asentajat ottivat käyttöön yli kaksikymmentä reaktoriyksikön kohdetta ja saman verran teknisiä järjestelmiä. Työvaiheen suorittamiseksi tuotettiin kemiallisesti 600 kuutiometriä suolatonta vettä.

Koko toimenpide kesti noin kaksi viikkoa. Koeputsauksen jälkeen reaktori tyhjennettiin vedestä ja siitä otettiin näytteet tarkempia tutkimuksia varten. Vedestä otettujen näytteiden tulokset ovat valmistumassa lähiaikoina.

Koeputsauksen ensimmäisessä (passiivisessa) vaiheessa testattiin hätäjäähdytys- ja paineenalennusjärjestelmän toimintaa. Työvaiheen valvonnasta vastasivat SEM:n asiantuntijat käyttämällä kauko-ohjausjärjestelmää. SEM vastasi kauko-ohjausjärjestelmän laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönotosta sekä tarvittavien kaapeleiden ja käyttölaiteiden asentamisesta.

Lähiaikoina on alkamassa toinen (aktiivinen) koeputsauksen vaihe. Toinen vaihe käsittee 55 järjestelmän testauksen. Näitä ovat mm. sähkönsyöttöjärjestelmä, matala- ja korkeapaineinen hätäjäähdytysjärjestelmä sekä boorinruiskutusjärjestelmä.