Sosnovyi Bor, Leningradin alue, Venäjä

ЛАЭС 2

Työt Leningrad II- ydinvoimalan (LAES-2) rakennushankkeessa aloitettiin syyskuussa 2007. Titan-2 toimii yhtenä hankkeen pääurakoitsijoista. LAES-2 on ensimmäinen venäläinen kolme plus (GENIII+) -sukupolven ydinvoimalaitos.

Kaikki Titan-2-konsernin yhtiöt työskentelevät LAES-2-projektissa. Varsinaisen rakentamisen ohella Titan-2 vastaa mm. järjestelmien ja reaktorin asennuksesta.

Sosnovyi Bor, Leningradin alue, Venäjä

лаэс

Leningradin ydinvoimalaitos (LAES) on Luoteis-Venäjän suurin sähköntuottaja. Se tuottaa 50 % Pietarin ja 40 % koko Luoteis-Venäjän sähköntarpeesta. Titan-2 on huolehtinut kaikkien neljän reaktorin kunnossapidosta ja vastannut laitoksella tehdyistä rakennus-, korjaus-, asennus- ja käyttöönottotöistä.

Sosnovyi Bor, Leningradin alue, Venäjä

ЛАЭС 123

Titan-2 vastasi Leningradin ydinvoimalaitoksen RBMK-1000-reaktoreiden elinkaaren pidentämisestä. Monivuotisen hankkeen aikana reaktorit I, II ja III modernisoitiin ja näin parannettiin niiden luotettavuutta ja turvallisuutta sekä pidennettiin käyttöikää. Erikoistyönä toteutettiin reaktoreiden hätäjäähdytysjärjestelmän uudistaminen. 

радон

RosRAO:n sivuliike Sosnovyi Borissa on monitoimilaitos, joka hoitaa radioaktiivisten jätteiden käsittelyn Lounais-Venäjällä. Tällä hetkellä alueella ei ole vapaata tilaa, joten kiinteälle radioaktiiviselle jätteelle tarvitaan uutta säilytystilaa. Varasto rakennetaan ja varustetaan nykyaikaisten ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisesti. Varastossa on tilaa 4 750 kuutiometriä. Säilytysteknologia mahdollistaa käsitellyn jätteen pakkaamisen ja siirtämisen turvalliseen tilaan erikoissäiliöön. 

ПИК ПИЯФ

Erittäin suorituskykyinen PIK-tutkimusreaktori (lyhennys kehittäjien nimistä Petrov ja Konoplev) on Venäjällä ainoa, jossa on nykyaikainen pysyvien neutronien lähde. Se sijaitsee B.P. Konstantinovin ydinfysiikan tutkimuslaitoksessa Hatsinan kaupungissa.

PIK kuuluu maailman parhaiden tutkimusreaktoreiden joukkoon, ja joissain asioissa (korkein neutronivirta, säteen asentojen määrä) se on maailman paras. PIK-tutkimusreaktori on ainutlaatuinen, eikä vastaavia ole lähivuosina rakenteilla missään päin maailmaa.

TITAN-2 Oy allekirjoitti yleisurakointisopimuksen PIK-reaktorin rakentamisesta ja käyttöönotosta avaimet käteen -periaatteella. TITAN-2:n yksiköt tekevät myös kaikki sähkö-, kone- ja käyttöönottotyöt. 

Sosnovyi Bor, Leningradin alue, Venäjä

ЛАЭС 4бл

Leningradin ydinvoimalan reaktoreiden elinkaaren pidentäminen oli yksi suurimmista ja vaativimmista Titan-2:n toteuttamista hankkeista.

Titan-2 voitti tarjouskilpailun kohteena olleen urakan vuonna 2008 ja samana vuonna solmittiin sopimus neljännen reaktorin modernisoinnista ja elinkaaren pidentämisestä. Reaktorin elinkaari oli päättymässä vuonna 2011.

Kyseessä oli toisen sukupolven ydinreaktori, joka oli rakennettu ensimmäisen sukupolven reaktoreiden pohjalta, mutta johon oli sovellettu uusia teknologioita. Tämä mahdollisti elinkaaren pidentämisen 15 vuoden sijasta 20 vuodella. Uudistetun reaktorin elinkaari päättyy vuonna 2031.

Titan-2 toteutti urakan avaimet käteen –periaatteella. 

rao

Uudet käsittelykeskukset parantavat radioaktiivisten jätteiden käsittelyä Leningradin-ydinvoimalassa.

Matala-aktiivisen, kiinteän radioaktiivisen jätteen käsittelyä varten rakennettiin oma rakennus, jonka laitteet on kehittänyt RWE NUKEM (Saksa). Se on tarkoitettu kiinteän matala-, keski- ja korkea-aktiivisen radioaktiivisen jätteen (SRW) pitkäaikaista säilytystä varten. Nestemäinen radioaktiivinen jäte (LRW) käsitellään SGN:n laitteilla uudella ioniteknologiaan perustuvalla menetelmällä sekä pyörivällä kuivausmenetelmällä (rolling curing method) ja heterogeenisen nestemäisen jätteen sementoinnilla.

Keskukseen on myös tehty laajennetut bitumisäiliöt, uudet betonisäiliöt ja moduulisäiliöt sekä nestemäisen jätteen metallisäiliöiden laserpuhdistus.

НИТИ

Suuri, integroitu monimutkaisten termofysiikan ja lämpöhydraulisten kokeiden mallireaktori (MMR) rakennettiin tutkimuslaitoksessa Leningradin-ydinvoimalaitos 2:n kaltaisten uuden sukupolven reaktorien pilotti- ja turvallisuuskokeita varten. Mallin avulla voidaan kehittää ja parantaa jo olemassa olevien ydinvoimalaitosten turvallisuutta. Tämä MMR on ainoa koko Euroopassa, ja asiantuntijat monista maista käyttävät sitä mielellään omissa tutkimushankkeissaan.

TITAN-2 asentaa mallireaktorin ja hoitaa sen käyttöönoton. Yhtiömme hoitaa myös sen instrumentoinnin, tietoliikenteen, palohälytysjärjestelmät sekä säteilyturvallisuuden seurantajärjestelmät. Sen lisäksi testaamme laitteita ja tutkimme uudenlaisia ydinvoimaloita laivakäyttöön.