Kiriši, Leningradin alue, Venäjä

КИНЕФ

100 hehtaarin kokoiselle KINEFin rakennustyömaalle kohoaa öljypohjaisen polttoaineen vetykrakkaukseen tarkoitettu teollisuuskompleksi. Valmistuttuaan kompleksista tulee yksi Euroopan tehokkaimmista jalostamoista. Tuotantomäärien kasvattamisen lisäksi se parantaa kevyen öljyn laatua.

TITAN-2 vastaa suurimmasta osasta rakennus- ja asennustöistä sekä LVI- ja sähkötöistä. Yhtiömme rakentaa mm. laiturit, putkilinjat, uudet jätevesilaitokset, jäähdytystornit, sähkö- ja lämpöjärjestelmät, säiliöt ja pumppuasemat.