Titan-2 toimii pääurakoitsijana Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamishankkeessa Pyhäjoella. Titan-2 on solminut sopimuksen laitoksen rakentamisesta Rosatom-konserniin kuuluvan RAOS Project Oy:n kanssa.

Titan-2:n vastuualueeseen kuuluu:

  • työmaan valmistelu
  • infrastruktuurityöt ja laitosalueen kunnallistekniset järjestelmät
  • maa- ja vesirakentaminen
  • yksityiskohtainen suunnittelu
  • reaktori- ja turbiinisaarekkeen sekä apurakennusten rakentaminen
  • materiaali- ja komponenttitoimitukset
  • automaatio
  • asennustyöt 

Tällä hetkellä työmaalla tehdään infra- ja tukirakentamista. Laitoksen varsinainen ydinteknisten osien rakentaminen alkaa ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntämisen jälkeen.

Hanhikiven niemelle rakennetaan yksi 1200 megawatin ydinvoimalaitosyksikkö sekä sen toimintaan tarvittavat muut rakennukset. Ydinvoimalaitoksessa tullaan käyttämään venäläistä VVER-1200-reaktoria, jonka suunniteltu toiminta-aika on 60 vuotta. Kolmannen sukupolven Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos perustuu samalaiseen suunnitteluun kuin hankkeen referenssiyksiköt Venäjällä Sosnovyi Borissa (LAES-2), missä Titan-2 toimii myöskin pääurakoitsijana. Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisessa hyödynnetään LAES-2-hankkeesta saatuja kokemuksia.

Laitosmallin kehityksessä on tähdätty Venäjän sisämarkkinoiden ohella myös vientiin: laitoksen suunnittelussa on siis huomioitu IAEA:n vaatimukset ja eurooppalaiset voimayhtiöiden yleisohjeet. Laitostyyppi rakennetaan täyttämään myös suomalaiset turvallisuusmääräykset kuten Säteilyturvakeskuksen (STUK) YVL-ohjeet.

Lisätietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta löytyy Fennovoiman verkkosivuilta